Bli kursleder for ”Lederkurs for ungdom”

Er du over 19 år og har erfaring fra idrettsarbeid, har du nå muligheten til å bli kursleder for kurset ”lederkurs for ungdom” Lederkurs for ungdom er et kurs for ungdom mellom 15 og 19 år. 

Informasjon om kurslærerkurset

Deltakerne på kurslærerkurset bør være over 19 år, og ha erfaring fra verv/arbeid i idretten. Lederkurs for ungdom er et krevende kurs å holde, så det er viktig at kurslærerne er modne nok til en sånn oppgave.

Det er avholdt ett kurslærerkurs i 2011. Kurset hadde 25 deltakere og var vellykket.

Vi inviterer nå til kurs nummer to, som finner sted 3.-4. september på Voksenåsen i Oslo.

Alle kurslærere som er utdannet i løpet av 2011 skal møtes til en avsluttende samling/kick-off i Oslo helgen 12.-13. november 2011.
Kretser og forbund inviteres nå til å melde på deltakere til kurslærerkurset i Oslo i september. Påmeldingsfrist er 30. juni.

NSI betaler egenandelen pr deltager på kr 1000,-, samt transportkostnader
Ta kontakt med NSI kontoret før du melder deg på.

Send deltakers navn, fødselsdato, e-post og mobilnummer til kathrine.godager@nif.idrett.no

Informasjon om kurset du kan blir leder for

Lederkurs for ungdom 15-19 år skal forberede deltakerne på lederverv og funksjoner i ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Kurset skal gjøre ungdommen kompetent og komfortable i deltakelse på ”innsiden” i de ulike organisasjonsleddene – der beslutningene tas.

Kunnskapen og verktøyene ungdommene lærer på kurset gjør det enklere å forstå, å få innflytelse og medansvar i egen klubb.

I tillegg til den reelle kompetansen er det stort fokus på selvtillit/selvfølelse og teambuilding i kurset.

Kurset er delt inn i ulike moduler:

  • teambuilding,
  • selvtillit/selvfølelse
  • ledelse og lederrollen
  •  ungdom i sentrum
  •  idrettens organisasjon
  •  idrettens forandringsverktøy
  •  Retorikk
  •  coaching.

Målgruppen for kurset er ungdom mellom 15 og 19 år. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper, men erfaring fra verv og oppgaver i klubb er en fordel.

Kurset går over en helg, pluss en oppfølgingssamling etter 2-4 måneder. Kursholder i samarbeid med arrangør kan bli enige om lengden på oppfølgingssamlingen. I tiden mellom kurshelg og oppfølgingssamling skal kursdeltakerne ha praksisoppgaver i egen klubb.

Det er idrettskretsene og særforbundene som arrangerer Lederkurs for ungdom, mens Kompetanseseksjonen i NIF er ansvarlig for å skolere kursholdere.

Ved stor pågang vil Kompetanseseksjonen foreta utvelgelse av kandidater.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.
kathrine.godager@nif.idrett.no

Kathrine Godager
Kompetanseseksjonen

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler