Advarer mot "NorgesAutomaten"

En ny studentidrettssesong står ved døren. I den anledning vil vi i NSI advare mot NorgesAutomaten, et utenlandsk spillselskap, som har "utviklet" et produkt som minner om Norsk Tippings grasrotandel, og som tilbyr dette til norske idrettslag og foreninger.

I henhold til norsk lov, er det ikke lov å reklamere for et utenlandsk spillselskap på internett, tribunder, drakter etc. NSI advarer alle studentidrettslag mot å inngå avtaler med denne typer selskaper.

Sammen med resten av norsk idrett, er NSI avhengig av en forutsigbar fremtidig finansiering. Norsk idrett mottok i fjor hele 1558 millioner kroner til idrettsformål, fordelt av Kulturdepartementet fra Norsk Tippings overskudd. Norsk Tippings enerettsmodell sikrer dermed NSI en stabil og god økonomi, som ditt studentidrettslag nyter godt av hver gang dere deltar på Norske studentmesterskap, kurs- og konferanser, mottar støtte til lokale aktiviteter, får tildelt reisestøtte til ulike arrangementer, osv.

NIF sendte rett før sommeren ut et informasjonsskriv om NorgesAutomaten, hvor de skriver:

"Et aktivt engasjement for aktører som ønsker å undergrave enerettsmodellen, gjør reisverket mot uheldig spilladferd og spilleavhengige svakere, og bidrar til å redusere overskuddet sikrer motakere en stabil og god finansiering".

Les hele informasjonsskrivet her.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler