Millionavtale for NTNUI

NTNUI blir Hummel Sports nye flaggskip i Norge. ”Dette er en unik avtale for et breddeidrettslag i Norge, og så vidt meg bekjent eksisterer det ikke noe tilsvarende”, forteller Christian Carson, støttespiller og konsulent for NTNUI.

NTNUI og AssistCo signerte lørdag en femårig avtale, som gjør NTNUI til Hummel Sports flaggskip i Norge.

Avtalen sikrer NTNUI tilgang på sportsutstyr gjennom betydelige årlige utstyrsoverføringer fra AssistCos tilgjenglige varesortiment.
I tillegg opprettes det en eksklusiv nettbutikk for NTNUIs medlemmer som sikrer tilgang på gode kvalitetsprodukter til svært gunstige vilkår.

”Det har vært en omfattende prosess å finne en partner som kan dekke NTNUIs mange behov”, poengterer Sjur Øyen, leder i NTNUI, ”men AssistCo har utvist en sterk vilje og åpenhet til å imøtekomme våre krav, som var avgjørende for vårt endelige valg.”

”Dette er en unik avtale for et breddeidrettslag i Norge, og så vidt meg bekjent eksisterer det ikke noe tilsvarende”, sier Christian Carson,
støttespiller og konsulent for NTNUI.

Avtalen ble signert på Studenterhytta under NTNUIs gruppeledersamling, hvor de fleste av foreningens tillitsvalgte og representanter fra AssistCo
var tilstede. Avtalen trer i kraft 1.januar 2010 og varer til 31.desember 2014 og har en minimumsverdi på over kr 1 000 000,-.

  • NTNUI er Norges største idrettslag med over 13.000 medlemmer.
  • Foreningen organiserer over 50 ulike idretts- og aktivitetsgrupper, som gjør det til idrettens bredeste aktivitetstilbud.
  • Dugnadsånden står sterkt i NTNUI og samtlige tillitsverv i organisasjonen er ulønnet. I løpet av hvert år legges det ned 50.000 timer arbeid.
  • NTNUI eier og driver også Studenterhytta i Bymarka,som i 1913 ble reist på dugnad. Videre eier og drifter foreningen et enestående nett bestående av 22 koier og kåter i Midt-Norge.
  • Hvert eneste år utdanner NTNUI et hundretalls personer i hvordan man driver et idrettslag som trener, leder, kasserer eller annet. Hvor de fleste etter endt studietid fortsetter sitt engasjement i idretten, lokalt eller regionalt.
  • NTNUI arrangerer i samarbeid med Norges Studentidrettsforbund, såkalte Studentleker i 2010. Mellom 25. og 27.februar skal drettsutøvere
    fra hele landet møtes til student-NM i over 20 ulike idretter.
Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler