Utlysning eksterne søkere: Mentorprogram for ledertalenter

Foto: NTB Scanpix

«Vi skaper fremtidens idrett»

Vi søker deg mellom 19 og 29 år, som ønsker å utvikle deg i lederrollen og å nå nye mål i din idrettslederkarriere, samtidig som du ønsker å bidra til å «skape fremtidens idrett» sammen med andre.

Norges studentidrettsforbund, i samarbeid med Norges idrettsforbund, lanserer nå Mentorprogram for ledertalenter 2018/2019 og søknadsprosessen er åpnet! Programmet har plass til totalt 20 deltakere (mentees), hvorav 10 av disse plassene er forbeholdt kandidater fra andre særforbund/idrettskretser. Mentorprogrammet skal legge til rette for at noen utvalgte unge ledere i norsk idrett skal få en arena for personlig utvikling, faglig påfyll og nettverksbygging på tvers av bakgrunn, roller og kjønn. 

Om programmet

Mentorprogrammet består av en kombinasjon av faglig påfyll, praktisk ledererfaring og støtte av mentor, og innebærer deltakelse på tre samlinger. 

Hvem kan søke?

 1. Du er mellom 19 og 29 år og har et verv* i særforbund/idrettskrets
  Programmet retter seg primært mot tillitsvalgte, men administrativt ansatte kan også bli vurdert.

  OG

 2. Du har et ønske om videre lederkarriere innenfor idretten på lang sikt

Søknadsprosessen

Den enkelte organisasjon (særforbund/idrettskrets) kan fremme søknad for inntil to kandidater (mentees). Dersom man fremmer to kandidater må dette være én mann og én kvinne.

Rent praktisk er det kandidaten(e) selv om søker direkte via søknadsskjema i Questback (se lenger ned for link).

Det er viktig at kandidaten(e) har forankret sin søknad og plan i styret og/eller ledelsen i administrasjonen, og at han/hun er dedikert en kontaktperson fra sitt særforbund/idrettskrets. Denne forankringen må komme frem i søknaden, og i tillegg til dette må det respektive særforbund/idrettskrets skrive et anbefalingsbrev (signert) som kandidaten legger ved søknaden. Kandidater som kan vise til konkrete planer for videre lederkarriere innen idretten vil ha et fortrinn.

Kandidaten vil bli bedt om å fylle inn navn og e-postadresse til kontaktperson fra sitt særforbund/idrettskrets. Det må påregnes noe tid til oppfølging av kandidaten underveis i programmet.

Egenandel

Det enkelte særforbund/idrettskrets må betale en egenandel på kr. 10 000,-/per kandidat ved tildelt plass. Denne går utelukkende til å dekke de faktiske kostnader i programmet, det vil si fag, materiell, kost/losji. Egenandelen vil ikke bli refundert dersom kandidaten skulle bli forhindret i å delta uansett årsak. Reiseutgiftene til/fra samlingene må dekkes av det enkelte særforbund/idrettskrets.

Kostnadene til mentorene dekkes av Norges idrettsforbund.

Samlinger

Mentorprogrammet har tre samlinger som vil bestå av teori, refleksjon og praktisk trening, og det forutsettes at du kan delta 100% på alle samlingene.

Deltakerne: Mentees

Du er...

 • Ambisiøs
 • Målrettet
 • Læringsorientert, har et ønske om å utvikle deg
 • God på relasjoner og interessert i andre mennesker

Dette får du:

 • Tre samlinger med faglig og sosialt innhold
 • Personlig mentor som følger deg og veileder deg gjennom perioden
 • Innsikt og praktisk trening i lederrollen
 • Utvidet nettverk av ledere
 • Unik mulighet til personlig utvikling

Dette forplikter du deg til:

 • 100 % deltakelse på alle samlingene
 • Gjennomføring av oppgaver mellom samlingene
 • Ha regelmessige møter / samtaler med mentor i mellom samlingene mellom 5-10 ganger. Vi anbefaler flest mulig fysiske møter, men samarbeidsform og kommunikasjonskanaler avklares mellom den enkelte mentee og mentor.
 • Være dedikert og følge opp egen utviklingsplan

Mentorene

 • Dyktige og dedikerte personer med ledererfaring, både i og utenfor idretten.
 • Har god kjennskap til idretten
 • De som har lyst og som kan prioritere tid til mentoring
 • Har gode mellommenneskelige ferdigheter 
 • Læringsorientert og nysgjerrig
 • Vi vil matche kandidat og mentor, og vil ta hensyn til personlige og geografiske forhold så langt det lar seg gjøre

Vi søker også etter mentorer!

Les mer her.

Søknadsskjema - frist 11. juni 

Det kan lønne seg å forberede søknadsteksten på forhånd da du i søknadsskjemaet vil bli spurt om å fylle inn følgende:

 • Fullt navn
 • E-postadresse, telefonnummer, fødselsdato, kjønn
 • Organisasjon du representerer: Særforbund/idrettskrets, navn på kontaktperson og e-postadresse til kontaktperson
 • Hva er ditt/dine nåværende verv i idretten?
 • Beskriv hvilke erfaringer du har med ledelse så langt? Det kan være erfaringer fra idretten og fra andre relevante arenaer. 
 • Hvilke ambisjoner har du for videre lederkarriere innenfor ditt særforbund/idrettskrets spesielt og idretten generelt?
 • Beskriv din motivasjon for å delta i mentorprogrammet?
 • Hvilke personlige egenskaper har du som du mener er dine styrker som leder? Nevn tre prioriterte egenskaper.
 • Hvilke personlige egenskaper ønsker du å utvikle / styrke deg selv på som leder? Nevn tre prioriterte egenskaper.
 • På hvilken måte tror du en mentor vil kunne bidra i din utvikling i lederrollen og i videre lederkarriere?
 • Har du deltatt på NIFs utdanningsprogram for Yngre ledere?
 • Vennligst last opp din CV (fullstendig CV)
 • Vennligst last opp anbefalingsbrev fra ditt særforbund/idrettskrets

Søk her

Vi vil gjennomføre telefonintervjuer med noen av kandidatene dersom de anses som "likt kvalifisert" basert på søknad og CV.

Tilbakemelding gis alle kandidater, inkl. tilhørende særforbund/idrettskrets, innen 22. juni 2018.

Spørsmål til mentorprogrammet kan rettes til Guro Røen; guro@studentidrett.no / 976 18 966 (ansvarlig for programmet, Norges studentidrettsforbund) eller Kari Vanebo; Kari.Vanebo@idrettsforbundet.no / 916 06 279 (kontaktperson Norges idrettsforbund)

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishCookies