Utlysning: Vi søker mentorer

Vi søker deg mellom ca 30 og 55 år som er læringsorientert og nysgjerrig, og som ønsker å bidra til personlig utvikling og støtte i lederrollen hos våre kandidater i Mentorprogrammet 2019/2020!

20 kandidater trenger mentor

Norges studentidrettsforbund, i samarbeid med Norges idrettsforbund, viderefører suksessen fra fjorårets program, og vi er godt i gang med søknadsprosessen til årets kull i Mentorprogrammet for unge ledere 2019/2020. 

Mentorprogrammet har plass til totalt 20 deltakere (mentees) i alderen 19-29 år, hvorav 10 av disse plassene er forbeholdt kandidater fra andre særforbund/idrettskretser. Programmet er åpent for både kvinner og menn.

Mentorprogrammet skal legge til rette for at noen utvalgte unge ledere i norsk idrett skal få en arena for personlig utvikling, faglig påfyll og nettverksbygging på tvers av bakgrunn, roller og kjønn. Som en del av den personlige utviklingen i lederrollen, skal deltakerne i programmet få støtte av en mentor.

Vi søker derfor etter 20 personer som kunne tenke seg å være mentorer for disse unge lederne.

Les mer om selve mentorprogrammet her.

Om mentorrollen

Hva ser vi etter hos en mentor?

I denne sammenhengen er mentor en kvinne eller mann i alderen ca. 30-55 år, og vi ser etter:

 • Dyktige og dedikerte personer med ledererfaring, både i og utenfor idretten
 • Har god kjennskap til idretten
 • Har lyst og kan prioritere tid til mentoring
 • Har gode mellommenneskelige ferdigheter
 • Læringsorientert og nysgjerrig

Vi vil matche kandidat og mentor etter endt uttak, og vil ta hensyn til personlige og geografiske forhold så langt det lar seg gjøre. Mentorer vil ikke få mentees fra eget organisasjonsnivå.

Hva innebærer mentorrollen?

For å kunne bli mentor forutsettes det at du kan delta på følgende deler av samlingene i programmet:

 • Samling 1: Lørdag 14. september 2019 kl 10:00-17:00: Om mentoring og oppstart av mentorskapet. Felles middag fra kl 17:00-ca. 19:00
 • Samling 2: Lørdag 16. november 2019 kl 10:00-17:00: Målsettingsprosess og personlig utviklingsplan
 • Samling 3: Lørdag 14. mars 2020 kl. 10:00-17:00: Avslutning av mentorskapet, evaluering og "moving on"-stage
 • Oppfølging og samtaler i mellom samlingene: Ha regelmessige møter / samtaler med mentee mellom 5-10 ganger. Vi anbefaler flest mulig fysiske møter, men samarbeidsform og kommunikasjonskanaler avklares mellom den enkelte mentee og mentor.

Faglig innhold om mentoring i programmet:

Mentorene vil få en felles innføring i:

 • Hva er mentoring
 • Hva kjennetegner gode hjelperelasjoner og «mentor-mentee»-relasjonen
 • Målsetninger med mentorprogrammet og ønsket effekt av mentoring
 • Verktøykasse for bruk i mentoring, som f.eks. eget mentorhefte, egenrefleksjonsskjema, samarbeidskontrakt, spørreteknikker, øvelser etc.
 • Målsettingsprosess og personlig utviklingsplan
 • Tilgang til relevant faglitteratur

Hva får du som mentor igjen for å mentorere?

 • Tilfredshet og innsikt i å ha bidratt til andres utvikling
 • Utviklet egne kommunikasjonsferdigheter
 • Erfaring som mentor i et strukturert mentorprogram etter felles rammer og verktøy for gjennomføring av mentoring
 • Egenutvikling
 • Erfaringsutveksling og større nettverk

Kostnader

Norge idrettsforbund dekker faglig innhold, lokale og lunsj samt reise og oppholdsutgifter for mentor. 

Det gis ikke noen form for honorar/kompensasjon til mentorer.

Søknadsprosessen

Du søker som mentor direkte via eget søknadsskjema. Søker må gjerne vise til relevante referanser fra idretten og forankring fra eget særforbund / idrettskrets, men dette er ikke en forutsetning for å bli vurdert.

Søknadsskjema - søknadsfrist: Snarest, søkere følges opp fortløpende

Søknad sendes inn via eget søknadsskjema i Questback. Det kan lønne seg å forberede søknadsteksten på forhånd da du i søknadsskjemaet vil bli spurt om å fylle inn følgende:

 • Fullt navn
 • E-postadresse, telefonnummer, fødselsdato, kjønn
 • Hva er din(e) nåværende og/eller tidligere rolle(r) i idretten?
 • Hva er din(e) nåværende og/eller tidligere ledererfaring?
 • Beskriv din motivasjon for å delta som mentor i mentorprogrammet?
 • Har du vært mentor tidligere og/eller har du andre erfaringer lignende mentoring?
 • På hvilken måte tror du at du som mentor vil kunne bidra til mentee sin utvikling i lederrollen?
 • Vennligst last opp en kortfattet CV, som også skal inneholde en oversikt over tidligere og/eller nåværende styreverv, lederoppgaver og/eller andre relevante verv

Søk her

Spørsmål til mentorprogrammet rettes til Kari Vanebo; Kari.Vanebo@idrettsforbundet.no / 916 06 279 (kontaktperson Norges idrettsforbund) eller Guro Røen; guro@studentidrett.no / 976 18 966 (ansvarlig for programmet, Norges studentidrettsforbund)

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler