Utlysning eksterne søkere: Mentorprogram for unge ledere

«Vi skaper fremtidens idrett»

Vi søker deg mellom 19 og 29 år som ønsker å utvikle deg i lederrollen innenfor idretten, samtidig som du ønsker å bidra til å «skape fremtidens idrett» sammen med andre.

Norges studentidrettsforbund, i samarbeid med Norges idrettsforbund, lanserte i fjor Mentorprogram for unge ledere i norsk idrett. Vi har nylig avsluttet fjorårets kull og gjentar suksessen med opptak av nye kandidater for årets kull 2019/2020 - og søknadsportalen åpner 5. juni! Programmet har plass til totalt 20 deltakere (mentees), hvorav 10 av disse plassene er forbeholdt kandidater fra andre særforbund/idrettskretser. Mentorprogrammet skal legge til rette for at noen utvalgte unge ledere i norsk idrett skal få en arena for personlig utvikling, faglig påfyll og nettverksbygging på tvers av bakgrunn, roller og kjønn. 

Om programmet

Mentorprogrammet består av en kombinasjon av faglig påfyll, praktisk ledererfaring og støtte av mentor, og innebærer deltakelse på tre samlinger. 

Hvem kan søke?

 1. Du er mellom 19 og 29 år og har et verv* i særforbund/idrettskrets
  Programmet retter seg primært mot tillitsvalgte, men administrativt ansatte kan også bli vurdert.

  OG

 2. Du har ambisjoner om videre lederengasjement innenfor idretten på lang sikt

Overordnede mål for programmet

Kortsiktig:

Kandidaten mestrer sitt nåværende verv i større grad enn før sin deltakelse i mentorprogrammet

Langsiktige:

 1. Kandidaten sitter lenger i verv innen idretten (dvs. flere tingperioder / gjenvalgt på årsmøter)
 2. Kandidaten påtar seg nye og «større» lederverv i idretten
 3. Ved slutten av programmet (mars 2020) skal det være definerte mål for videre lederengasjement i idretten for alle kandidatene forankret i eget organisasjonsledd

Mål for lederkandidatene (mentees)

HOVEDMÅLSETNING:

Kandidatene er mer effektive og har større gjennomslagskraft i sitt verv etter deltakelse i mentorprogrammet.

Delmål: 

Etter endt mentorprogram skal kandidaten:

 • Ha god kjennskap til idrettens organisering
 • Ha opplevd økt mestring og trivsel i sitt nåværende verv
 • Ha økt kompetanse om ledelse og refleksjon rundt seg selv i lederrollen
 • Fått kjennskap til relevante verktøy til bruk i egenutvikling og inn i egen organisasjon
 • Lært å ta ansvar for og blitt selvstendig i sin egenutvikling i lederrollen
 • Fått større nettverk på tvers av idretter og utviklet sin relasjonskompetanse
 • Ha definert videre ambisjoner for verv på ledernivå i idretten

Søknadsprosessen

Den enkelte organisasjon (særforbund/idrettskrets) kan fremme søknad for inntil to kandidater (mentees). Dersom man fremmer to kandidater må dette være én mann og én kvinne.

Rent praktisk er det kandidaten(e) selv som søker direkte via søknadsskjema i Questback (se lenger ned for link).

Det er viktig at kandidaten(e) har forankret sin søknad og plan i styret og/eller ledelsen i administrasjonen, og at han/hun er dedikert en kontaktperson fra sitt særforbund/idrettskrets. Denne forankringen må komme frem i søknaden, og i tillegg til dette må det respektive særforbund/idrettskrets skrive et anbefalingsbrev (signert) som kandidaten legger ved søknaden. Kandidater som kan vise til konkrete planer for videre lederengasjement innen idretten vil ha et fortrinn. 

Kandidaten vil bli bedt om å fylle inn navn og e-postadresse til kontaktperson fra sitt særforbund/idrettskrets. Det må påregnes noe tid til oppfølging av kandidaten underveis i programmet.

Egenandel

Det enkelte særforbund/idrettskrets må betale en egenandel på kr. 10 000,-/per kandidat ved tildelt plass. Denne går utelukkende til å dekke de faktiske kostnader i programmet, det vil si fag, materiell, kost/losji. Egenandelen vil ikke bli refundert dersom kandidaten skulle bli forhindret i å delta uansett årsak. Reiseutgiftene til/fra samlingene må dekkes av det enkelte særforbund/idrettskrets.

Kostnadene til mentorene dekkes av Norges idrettsforbund.

Samlinger

Mentorprogrammet har tre samlinger som vil bestå av teori, refleksjon og praktisk trening, og det forutsettes at du kan delta 100% på alle samlingene.

Deltakerne: Mentees

Du er...

 • Ambisiøs
 • Målrettet
 • Læringsorientert, har et ønske om å utvikle deg
 • God på relasjoner og interessert i andre mennesker
 • Har lyst og tid til å jobbe med egenutvikling i sitt nåværende verv i idretten

Dette får du:

 • Tre samlinger med faglig og sosialt innhold
 • Personlig mentor som følger deg og veileder deg gjennom perioden
 • Innsikt og praktisk trening i lederrollen
 • Utvidet nettverk av ledere
 • Unik mulighet til personlig utvikling

Dette forplikter du deg til:

 • 100 % deltakelse på alle samlingene
 • Gjennomføring av oppgaver mellom samlingene
 • Være dedikert og følge opp egen utviklingsplan
 • Sette av og prioritere tid til å følge opp sin egen utvikling og relasjonen til mentor
 • Ha regelmessige møter / samtaler med mentor i mellom samlingene mellom 5-10 ganger. Vi anbefaler flest mulig fysiske møter, men samarbeidsform, møtehyppighet og kommunikasjonskanaler avklares mellom den enkelte mentee og mentor.

Mentorene

 • Dyktige og dedikerte personer med ledererfaring, både i og utenfor idretten.
 • Har god kjennskap til idretten
 • De som har lyst og som kan prioritere tid til mentoring
 • Har gode mellommenneskelige ferdigheter 
 • Læringsorientert og nysgjerrig
 • Vi vil matche kandidat og mentor, og vil ta hensyn til personlige og geografiske forhold så langt det lar seg gjøre

Vi søker også etter mentorer!

Les mer her.

Søknadsskjema - frist 18. august 

Det kan lønne seg å forberede søknadsteksten på forhånd da du i søknadsskjemaet vil bli spurt om å fylle inn følgende:

 • Fullt navn
 • E-postadresse, telefonnummer, fødselsdato, kjønn
 • Organisasjon du representerer: Særforbund/idrettskrets, navn på kontaktperson og e-postadresse til kontaktperson
 • Hva er ditt/dine nåværende verv i idretten?
 • Beskriv hvilke erfaringer du har med ledelse og/eller frivillige verv så langt? Det kan være erfaringer fra idretten og fra andre relevante arenaer. 
 • Hva er din motivasjon for å delta i mentorprogrammet?
 • Hvilke ambisjoner har du for videre lederengasjement innenfor ditt særforbund/idrettskrets spesielt og idretten generelt?
 • Hvilke personlige egenskaper har du som du mener er dine styrker i lederrollen? Nevn tre prioriterte egenskaper.
 • Hvilke personlige egenskaper ønsker du å utvikle / styrke deg selv i lederrollen? Nevn tre prioriterte egenskaper.
 • På hvilken måte tror du en mentor vil kunne bidra i din utvikling i lederrollen og i videre lederkarriere?
 • Vennligst last opp din CV (fullstendig CV)
 • Vennligst last opp anbefalingsbrev fra ditt særforbund/idrettskrets

Søk her

Alle innsendt informasjon vil bli behandlet iht NSIs personvernerklæring.

Vi vil gjennomføre telefonintervjuer med noen av kandidatene dersom de anses som "likt kvalifisert" basert på søknad og CV.

Tilbakemelding gis alle kandidater, inkl. tilhørende særforbund/idrettskrets, innen 22. august 2019

Spørsmål til mentorprogrammet kan rettes til Kari Vanebo; Kari.Vanebo@idrettsforbundet.no / 916 06 279 (kontaktperson Norges idrettsforbund) eller Guro Røen; guro@studentidrett.no / 976 18 966 (ansvarlig for programmet, Norges studentidrettsforbund) 

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler