Mentorprogram for unge ledere - søkere studentidretten

NSI åpner nå søknadsprosessen til Mentorprogrammet 2019/2020, og vi har 10 ledige plasser. Vi søker deg som vil utvikle deg i lederrollen og som samtidig ønsker å bidra til å «skape fremtidens idrett» sammen med andre.

«Vi skaper fremtidens idrett»

Norges studentidrettsforbund, i samarbeid med Norges idrettsforbund, lanserte i fjor Mentorprogram for unge ledere i norsk idrett. Vi har nylig avsluttet fjorårets kull og gjentar suksessen med opptak av nye kandidater for årets kull 2019/2020 - og søknadsportalen er åpen!

Programmet har plass til totalt 20 deltakere (mentees), hvorav 10 av disse plassene er forbeholdt kandidater fra studentidretten. Mentorprogrammet skal legge til rette for at noen utvalgte unge ledere i norsk idrett skal få en arena for personlig utvikling, faglig påfyll og nettverksbygging på tvers av bakgrunn, roller og kjønn.

Om programmet

Mentorprogrammet består av en kombinasjon av faglig påfyll, praktisk ledererfaring og støtte av mentor, og innebærer 100% deltakelse på tre samlinger. Mentorprogrammet for unge ledere er en del av NSIs utdanningsprogram Student|leder.

Hvem kan søke?

 1. Du er mellom 19 og 29 år og har et lederverv i studentidretten i dag
  Følgende verv vil bli prioritert blant søkerne: 
  Leder i et studentidrettslag
  Leder for Studentleker
  Medlem av forbundsstyret og/eller utvalg i NSI

  OG

 2. Du har ambisjoner om videre lederengasjement innenfor idretten på lang sikt
  Søkere med ambisjoner om verv på forbunds-/kretsnivå (i NSI eller andre særforbund/idrettskretser) blir prioritert

Overordnede mål for programmet

Kortsiktig:

Kandidaten mestrer sitt nåværende verv i større grad enn før sin deltakelse i mentorprogrammet

Langsiktige:

 1. Kandidaten sitter lenger i verv innen idretten (dvs. flere tingperioder / gjenvalgt på årsmøter)
 2. Kandidaten påtar seg nye og «større» lederverv i idretten
 3. Ved slutten av programmet (mars 2020) skal det være definerte mål for videre lederengasjement i idretten for alle kandidatene forankret i eget organisasjonsledd

Mål for lederkandidatene (mentees)

HOVEDMÅLSETNING:

Kandidatene er mer effektive og har større gjennomslagskraft i sitt verv etter deltakelse i mentorprogrammet.

Delmål: 

Etter endt mentorprogram skal kandidaten:

 • Ha god kjennskap til idrettens organisering
 • Ha opplevd økt mestring og trivsel i sitt nåværende verv
 • Ha økt kompetanse om ledelse og refleksjon rundt seg selv i lederrollen
 • Fått kjennskap til relevante verktøy til bruk i egenutvikling og inn i egen organisasjon
 • Lært å ta ansvar for og blitt selvstendig i sin egenutvikling i lederrollen
 • Fått større nettverk på tvers av idretter og utviklet sin relasjonskompetanse
 • Ha definert videre ambisjoner for verv på ledernivå i idretten

Samlinger

Mentorprogrammet har tre samlinger som vil bestå av teori, refleksjon og praktisk trening, og det forutsettes at du kan delta 100% på alle samlingene.

Deltakerne: Mentees

Du er...

 • Ambisiøs
 • Målrettet
 • Læringsorientert, har et ønske om å utvikle deg
 • God på relasjoner og interessert i andre mennesker
 • Har lyst og tid til å jobbe med egenutvikling i sitt nåværende verv i idretten

Dette får du:

 • Tre samlinger med faglig og sosialt innhold
 • Personlig mentor som følger deg og veileder deg gjennom perioden
 • Innsikt og praktisk trening i lederrollen
 • Utvidet nettverk av ledere
 • Unik mulighet til personlig utvikling

Dette forplikter du deg til:

 • 100 % deltakelse på alle samlingene
 • Gjennomføring av oppgaver mellom samlingene
 • Være dedikert og følge opp egen utviklingsplan
 • Sette av og prioritere tid til å følge opp sin egen utvikling og relasjonen til mentor
 • Ha regelmessige møter / samtaler med mentor i mellom samlingene mellom 5-10 ganger. Vi anbefaler flest mulig fysiske møter, men samarbeidsform, møtehyppighet og kommunikasjonskanaler avklares mellom den enkelte mentee og mentor.

Mentorene

 • Dyktige og dedikerte personer med ledererfaring, både i og utenfor idretten.
 • Har god kjennskap til idretten
 • De som har lyst og som kan prioritere tid til mentoring
 • Har gode mellommenneskelige ferdigheter 
 • Læringsorientert og nysgjerrig
 • Vi vil matche kandidat og mentor, og vil ta hensyn til personlige og geografiske forhold så langt det lar seg gjøre

Vi søker også etter mentorer!

Les mer her.

Søknadsskjema - frist 18. august 

Det kan lønne seg å forberede søknadsteksten på forhånd da du i søknadsskjemaet vil bli spurt om å fylle inn følgende:

 • Fullt navn
 • Studentidrettslag
 • E-postadresse, telefonnummer, fødselsdato, kjønn
 • Hva studerer du og hvor langt er du i studieløpet ditt?
 • Hva er ditt/dine nåværende verv i studentidretten?
 • Hva er din motivasjon for å delta i mentorprogrammet?
 • Beskriv hvilke erfaringer du har med ledelse og/eller frivillige verv så langt? Det kan være erfaringer fra studentidretten og fra andre relevante arenaer. 
 • Hvilke ambisjoner har du for videre lederengasjement innenfor studentidrett spesielt og idretten generelt?
 • Hvilke personlige egenskaper har du som du mener er dine styrker i lederrollen? Nevn tre prioriterte egenskaper.
 • Hvilke personlige egenskaper ønsker du å utvikle / styrke deg selv i lederrollen? Nevn tre prioriterte egenskaper.
 • På hvilken måte tror du en mentor vil kunne bidra i din utvikling i lederrollen og i videre lederkarriere?
 • Har du deltatt på NSIs utdanningstilbud Student|leder tidligere og evt hvilke? 
 • Vennligst last opp din CV (fullstendig CV)

Søk her

Vi vil gjennomføre telefonintervjuer med noen av kandidatene dersom de anses som "likt kvalifisert" basert på søknad og CV.

Tilbakemelding gis alle kandidater innen 22. august 2019.

Spørsmål til mentorprogrammet sendes til guro@studentidrett.no eller tlf 976 18 966

Egenandel, kostnader

Det er en egenandel på kr 500,- for deltakelse som betales i etterkant av uttaket. Vi oppfordrer studentidrettslaget / organisasjonen å dekke denne for sin kandidat. Reiseutgifter (etter regning) og overnatting inkl. måltider knyttet til samlingene dekkes av NSI.

Strategi 2018-2020:

Norges studentidrettsforbund (NSI) sin strategi for perioden 2018-2020 har overordnet visjon om at "Vi skaper fremtidens idrett". NSI mener at fremtidens idrett skapes best gjennom mangfold, og at en grunnleggende forutsetning er at den ledes av begge kjønn.

Som ett av de fire satsingsområdene skal vi «Utdanne fremtidens idrettsledere», blant annet ved å «identifisere og utvikle ledertalenter»:
a) gjennom et innovativ og attraktivt utdanningsprogram
b) for å oppnå kjønnsbalanse på ledernivå i norsk studentidrett

Derfor ønsker vi å legge til rette for at noen utvalgte ledere i norsk studentidrett skal få en arena for personlig utvikling, faglig påfyll og nettverksbygging på tvers av bakgrunn, roller og kjønn.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler