Klubbens hjelpemidler

Her finner du informasjon om daglige hjelpemidler for klubber 

Her finner du felles retningslinjer for alle idrettslag, diverse maler og eksempler på kontrakter.

Her finner du hjelp til dine spørsmål knyttet til anlegg.

Her er en trinn-for-trinn veiledning for dannelse og rutiner for opptak av idrettslag i NIF:

Et idrettslag kan bli medlem i Norges Studentidrettsforbund dersom minst 75% av medlemmene i klubben er studenter.

Som medlem av NSI har klubbene ulike muligheter

Idrettsregistreringen er den årlige offisielle registreringen av medlemstall, aktivitet og kontaktinformasjon fra norsk idrett.

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige.

Fra 1. mars 2009 får alle som spiller Norsk Tippings spill, mulighet til å velge et idrettslag som skal få inntil 5 prosent av spillinnsatsen.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishCookies