Støtte til paraidrett

Ønsker ditt studentidrettslag å utvikle et paraidrettstilbud til studenter med nedsatt funksjonsevne, eller videreutvikle de tilbudene som allerede eksisterer hos dere på dette feltet?

Retningslinjer for tildeling av prosjektmidler

1. Formål

Formålet med midlene er forbedre studentidrettens integreringsprosess. Dette innebærer å stimulere til et bredere og mer inkluderende aktivitetstilbud til utøvere med funksjonshemminger ved studiestedene i Norge.

2. Prosjektmidler

Øremerkede prosjektmidler kan deles ut til:

 • Tiltak rettet mot rekruttering av utøvere med funksjonsnedsettelse til studentidrettslaget, samt oppstart av nye aktivitetstilbud for denne gruppen
 • Arrangement eller kurs hovedsakelig for utøvere med funksjonshemming
 • Aktivitetshjelpemidler (inkludert utstyr) som gjør det mulig å inkludere personer med funksjonsnedsettelser i studentidrettsmiljøet

3. Støttebeløp

Maks beløp kr. 8000,-

Det tildeles støtte fortløpende. Søkerlag som skaffer finansiering til tiltak utover søkte midler fra NSI vil kunne gis prioritet. I spesielle tilfeller der tiltak involverer særs mange deltakere eller mange studentidrettslag kan maksimalt søknadsbeløp overstiges.

Ved søknader der ikke hovedstyret i studentidrettslaget er søker, vil NSI informere hovedstyret i studentidrettslaget om mottatte søknader og tildelte midler.

4. Hvordan søke prosjektmidler?

Søknaden skal inneholde:

 • Beskrivelse og innhold
 • Hensikt og mål med tiltak
 • Tid og sted
 • Evt. kursholder /arrangør
 • Søknadssum
 • Budsjett
 • Idrettslag/gruppe og kontaktinformasjon til ansvarlig person/leder
 • Kontonummer (inkl. adresse til kontoeier)

5. Søknadsskjema

Søknadsskjema til prosjektmidler finner du her.

Søknaden sendes på e-post til nsi@studentidrett.no

6. Rapportering

Det skal leveres en kort erfaringsrapport med regnskap hvor det gis tilbakemelding på resultatet av prosjektet. Rapporten må leveres senest to uker etter avsluttet prosjekt og må være undertegnet av ansvarlig for prosjektet. Dersom rapport ikke foreligger eller tilfredsstiller kravene kan pengene kreves tilbake.

Informasjon og tips om paraidrett - finner du på Norges Idrettsforbundsside her.

Guro Røen

Generalsekretær

Tlf: +47 976 18 966

guro@studentidrett.no

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler