Oppstarts- og utviklingsmidler

Ønsker ditt studentidrettslag å heve kompetansen i laget, sette igang rekrutteringstiltak, arrangere treningssamlinger eller trenger dere utstyr i oppstart av nye aktiviteter? NSI har tilskuddsordninger for å støtte ditt lag med gjennomføringen.

Retningslinjer for tildeling av oppstarts- og utviklingsmidler

1. Formål

Formålet med midlene er å skape mer aktivitet ved studiested i Norge og forbedre kontinuitet og kompetanse i studentidrettslagene tilsluttet Norges studentidrettsforbund.

2. Oppstartsmidler

NSI gir oppstartsstøtte til ulike formål, som:

 • Tiltak rettet mot å starte opp nye studentidrettslag
 • Tiltak rettet mot å starte nye aktivitetstilbud i eksisterende studentidrettslag
 • Oppstartsmidler skal støtte tiltak som kan sies å være bindeledd mellom oppstart og etablert drift
 • Støtte til hall- og baneleie kan gis når kostnader er knyttet et avgrenset tiltak, arrangement eller prosjekt hvor hensikten er i tråd med midlenes retningslinjer
 • Oppstartsmidler skal støtte reelle kostnader til konkrete tiltak
 • Det gis ikke støtte til forbruksmateriell eller personlig utstyr
 • Det skal ikke gis støtte til hall- og baneleie når dette kan defineres som løpende driftskostnader
 • Oppstartsmidler tildeles ikke til å dekke kostnader til seriespill i regi av andre særforbund

3. Utviklingsmidler

Eksisterende studentidrettslag kan søke om utviklingsstøtte til ulike formål, som:

 • Tiltak rettet mot rekruttering av nye medlemmer til studentidrettslaget
 • Tiltak rettet mot å forbedre eksisterende aktivitetstilbud i studentidrettslaget
 • Tiltak som gir relevant og varig kompetanseheving for medlemslaget
 • Utviklingsmidler skal støtte reelle kostnader til konkrete tiltak
 • Det kan søkes støtte både til å arrangere kurs og til å delta på kurs
 • Støtte til hall- og baneleie kan gis når kostnader er knyttet et avgrenset tiltak, arrangement eller prosjekt hvor hensikten er i tråd med midlenes retningslinjer
 • Det gis ikke utviklingsstøtte til innkjøp av utstyr
 • Det skal ikke gis støtte til hall- og baneleie når dette kan defineres som løpende driftskostnader
 • Utviklingsmidler tildeles ikke til å dekke kostnader til seriespill i regi av andre særforbund

4. Støttebeløp

Beløpene som følger:

 • Oppstartsstøtte: maks. kr. 8 000,-
 • Utviklingsstøtte: maks. kr. 8.000,-

Tiltak som gjøres tilgjengelig for flere idretter/idrettslag vil bli prioritert. Søkerlag som skaffer finansiering til tiltak ut over søkte midler fra NSI vil kunne gis prioritet. I spesielle tilfeller der tiltak involverer særs mange deltakere eller mange studentidrettslag kan maksimalt søknadsbeløp overstiges.

Ved søknader der ikke hovedstyret i studentidrettslag er søker, vil NSI informere hovedstyret i studentidrettlaget om mottatte søknader og tildelte midler.

5. Hvordan søke oppstarts- eller utviklingsstøtte?

Du kan søke når som helst, men fristene under markerer start for behandling av søknadene.

Søknadsfrister:

Alle søknader vil behandles innen en måned, men vi forbeholder oss retten til lengre saksbehandlingsfrist i hektiske perioder.

Søknaden skal inneholde

 • Beskrivelse og innhold
 • Hensikt og mål med tiltak
 • Tid og sted
 • Eventuell kursholder/arrangør
 • Søknadssum
 • Budsjett
 • Idrettslag/gruppe og kontaktinformasjon til ansvarlig person eller leder
 • Kontonummer (inkl. adresse til kontoinnehaver)

6. Søknadsskjema

Søknadsskjema til oppstart- og uviklingsmidler finner du her: Søknadsskjema

Søknaden sendes på e-post til: nsi@studentidrett.no.

7. Rapportering

Det skal leveres en kort erfaringsrapport med regnskap hvor det gis tilbakemelding på resultatet av prosjektet. Rapporten må leveres senest to uker etter avsluttet prosjekt og må være undertegnet av ansvarlig for prosjektet. Dersom rapport ikke foreligger eller tilfredsstiller kriteriene kan pengene kreves tilbake.

Guro Røen

Generalsekretær

Tlf: +47 976 18 966

guro@studentidrett.no

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler