Klubbens styrearbeid i praksis

Norges Studentidrettsforbund tilbyr nå klubbstyrer muligheten til å gjennomføre kurset ”Klubbens styrearbeid i praksis”.

”Klubbens styrearbeid i praksis”. Dette er en innføring i det å være tillitsvalgt i en klubb i norsk idrett. Dere vil få oversikt over de viktigste lover og regler som klubben må forholde seg til og gode verktøy som kan benyttes i klubbarbeidet for å skape god struktur i organiseringen av klubben.

Kurset vil avdekke hva klubben har kontroll på og hva de har behov for å ta tak i og jobbe videre med. Det avklares samtidig hvor klubben kan få videre oppfølging til det de trenger.

Kurset tilbys medlemsklubber gratis, NSI stiller med instruktør i klubbens eget nærmiljø. Klubbens ansvar er å ordne lokale med projektor.

”Klubbens styrearbeid i praksis” er et kurs som består av tre hoveddeler som definerer hvilke oppgaver styret må jobbe med:

 • Oppgaver knyttet til ansvar som idrettslag
  (
  )
 • Oppgaver knyttet til ressursene som idrettslaget forvalter (
  )
 • Strategiske oppgaver for å forbedre idrettslagets situasjon (
  )

Målgruppe for kurset:

 • Styret i klubben, både hovedstyret og gruppestyrene
 • Valgkomitèns medlemmer
 • Andre tillitsvalgte som det er naturlig deltar (tidligere og potensielle)
 • Administrasjonen
 • Trenere

Mål for kurset:
Deltakerne skal få mer trygghet på hva rollen som styremedlem innebærer. Tilegne seg en god forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde. Bli i stand til å ivareta ansvaret gjennom konkrete verktøy og hjelpemidler som:

 • Virksomhetsplan
 • Klubbhåndbok
 • Organisasjonsplan
 • Klubbutviklingsarbeid

Tid:
Kurset har et omfang på 4 timer, sett av timene til en nyttig kveld.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler