Søk på utviklingsmidler!

Ønsker ditt studentidrettslag å heve kompetansen i laget, sette i gang rekrutteringstiltak, arrangere treningssamlinger, eller trenger dere utstyr i oppstart av nye aktiviteter? Trengs det ekstra midler til smitteverntiltak?

 

Norges studentidrettsforbund har tilskuddsordninger for å støtte ditt studentidrettslag med gjennomføringen!

Det har vært lite aktivitet gjennom våren grunnet Corona. Det betyr at potten til høstsemesteret er desto større! Norges studentidrettsforbund ønsker å hjelpe studentidrettslagene med å skape aktivitet og la studentene få et skikkelig bra høst-halvår med masse aktivitet til tross for smittevernregler- og retningslinjer. Økonomisk støtte fra oss kan være det siste lille dyttet for å få i gang idrettsglede hos dere!

 

Norges studentidrettsforbunds utviklingsmidler er rettet mot studentidrettslag som ønsker å iverksette forskjellige tiltak og prosjekter for å styrke aktivitetstilbudet i studentidrettslaget og redusere enkeltmedlemskapets kostnader.

Alle tiltak som mottar støtte, må kunne forankres i ett eller flere av målene til NSIs gjeldende langtidsplan. Les mer om langtidsplanen her.

Ditt studentidrettslag kan for eksempel søke utviklingsmidler når det gjelder:

 • Rekrutteringstiltak og -kampanjer rettet mot rekrutteringen av nye medlemmer til nye og eksisterende idretter
 • Tiltak rettet mot å opprette eller forbedre nye idretter/undergrupper/aktivitetstilbud i eksisterende studentidrettslag
 • Tiltak mot å starte opp nye studentidrettslag
 • Utstyr til oppstart av nye studentidrettslag (dette gjelder kun hvis gjeldende forbund ikke har egne støtteordninger til utstyr)
 • Kompetansehevende tiltak
 • Hall- og baneleie, dersom disse kostnadene er knyttet til et avgrenset tiltak, arrangement eller prosjekt
 • Dommer- og trenerutvikling
 • Friluftslivsatsing
 • Støtte til smittevern

Det kan søkes om en høyere sum enn før, på inntil kr 15 000, dersom søknaden kan vises til at tiltaket blir dyrere grunnet smittevernhensyn.

Les mer her for retningslinjer og søkeprosessen. Her vil du finne grundig informasjon om hvordan å søke.

SØK HER

Paraidrett

Husk også at Norges studentidrettsforbund gir økonomiske midler til satsing på paraidrett!

Dersom ditt studentidrettslag har ønsker om å utvikle et paraidrettstilbud eller videreutvikle et allerede eksisterende et, søk gjerne på midler hos NSI.

Det kan søkes om støtte til blant annet:

 • Tiltak rettet mot rekruttering av utøvere med funksjonsnedsettelse til studentidrettslaget, samt oppstart av nye aktivitetstilbud for denne gruppen
 • Arrangement eller kurs hovedsakelig for utøvere med funksjonshemming
 • Aktivitetshjelpemidler (inkludert utstyr) som gjør det mulig å inkludere personer med funksjonsnedsettelser i studentidrettsmiljøet

Les mer her.

SØK HER

La oss sammen få i gang idretten igjen på en smittevern-vennlig måte!

Har du spørsmål, er det bare å ta kontakt med Ane Risa, på ane@studentidrett.no

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler