Hedret med NSIs hederstegn i gull

Guy Thomas Kværnberg (bildet) ble under årets Ledersamling tildelt norsk studentidretts høyeste utmerkelse, hederstegnet i gull, for sin enorme innsats som trener i OSI fekting gjennom 20 år. 

- Sett deg noen grenser for engasjementet ditt, og gjør plass til det sosiale i idrettsarbeidet, var Guys oppfordring til idrettslederne som ville vite hemmeligheten bak det å ikke brenne seg ut i sitt lederverv.

Hederstegnet ble høytidelig overrakt Guy med omlag 90 unge idrettsledere som vitner.

Han fortalte om det å skape et miljø, der fekting, idrettsglede og samhold fikk være i hovedfokus. Guy fortalte om samholdet som oppstår der det gjøres rom for alle:

- Vi var mer en studentforening, enn en idrettsklubb, og det gjorde oss attraktive for flere. Mange treningstilbud preges av å være godt tilpasset for alle dem som kjenner idretten godt og som er aktive fra før, men virker bare fremmedgjørende for alle dem som ikke har vært del av idretten tidligere. Min oppgave som fektetrener var å lære nye studenter å bli glad i fektingen og skape et miljø der det var godt å være, avsluttet Guy.

Guy Thomas Kværnberg - en ekte studentidretter og nå også med NSIs hederstegn i gull. Her sammen med Cecilie Kappelslåen, visepresident i NSI og styreleder i OSI.

En ekte studentidretter med hele 20 år som frivillig

Guy Thomas Kværnberg begynte å studere ved Universitetet i Oslo høsten 1993 og startet i OSI (Oslostudentenes Idrettsklubb) Fekting våren 1994. Etter flere år som aktiv utøver i klubben inntok han i 1997 rollen som assisterende fektetrener. Året etter ble han hovedtrener for klubbens nybegynnere. Guy fortsatte som nybegynnertrener i OSI fekting i over 20 år, helt frem til våren 2017.

Foto: Guy Thomas Kværnberg

Aldri skulket en time

I studentidretten kjenner vi Guy godt, gjennom deltakelse på flere studentmesterskap opp igjennom årene. Men det er først og fremst gjennom sitt bidrag som trener, og det årlige nybegynnerkurset, Guy vil bli husket. Nybegynnerkursene som Guy ledet varte et halvår av gangen, der nye kurs ble igangsatt like etter semesterstart. I OSI fekting forteller man at Guy aldri har skulket en eneste nybegynnerkurstime og har alltid prioritert treningsarbeid fremfor andre fritidsaktivitet. Det gjorde han mens han studerte, etter han ble ferdig med studiene, og etter han hadde giftet seg og fikk barn - uke etter uke og semester etter semester. Det bør også bemerkes at Guy aldri har mottatt honorar for dette arbeidet.

OSI fekting estimerer at minst 1000 studenter har prøvd seg i OSI Fekting de siste 20 årene, samtlige har hatt Guy som nybegynnertrener. Selv mange av dagens ildsjeler i fekte-Norge har vært tidligere elever av Guy. Etter 20 års tjeneste tok Guy farvel med studentfekting. Hans siste bidrag var en artikkel i Universitas som oppfordrer dagens studentpolitikere til å anerkjenne hvor viktig det er å ha den frivillige studentidretten og ikke bare treningsstudioer.
 
Guy ble i 2006 æresmedlem i OSI Fekting, og tidligere i år æresmedlem i OSI.
 
Vi gratulerer og takker Guy for en fantastisk innsats for studentfektingen over mange år! Våre venner i Norges Fekteforbund hilser også.

- Norges studentidrettforbund

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler