Forbundsstyret 2018-2020: Noe for deg?

Er du engasjert? Er du interessert i idrettspolitikk? Kunne du tenke deg å gjøre en forskjell på vegne av hele norsk studentidrett? Da vil NSIs valgkomité høre fra deg!

NSI er som en frivillig medlemsorganisasjon avhengig av dyktige og engasjerte styremedlemmer! NSIs valgkomite jobber frem mot Forbundstinget 16.-18. mars 2018 med å identifisere og intervjue aktuelle kandidater. 

Å sitte i forbundsstyret innebærer å ta del i utviklingen av norsk studentidrett og sette retning for hvor vi skal fremover. Som styremedlem får du verdifull praktisk erfaring med organisasjonsarbeid på styrenivå, innsikt i hvordan norsk idrett fungerer og ikke minst en unik arena for personlig erfaring og utvikling.

Hvert 2. år velger NSI sitt forbundsting medlemmer til NSI sitt forbundsstyre. Vi er derfor interessert i å komme i kontakt med deg som brenner for studentidrett og har lyst til å videreføre ditt engasjement som styremedlem i NSI.

Er du interessert i å stille til valg eller nysgjerrig på hva et verv innebærer, ta kontakt med valgkomiteen ved leder Haakon Utby (Haakon@studentidrett.no/99318244). 

Vi ser frem til å høre fra deg!

Forbundstinget 2018 skal foreta følgende valg:

a) President og Visepresident
b) 5 styremedlemmer og 1 varamedlemmer
c) Kontrollkomité med leder, to medlemmer og to varamedlemmer
d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner særforbundet er tilsluttet
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
e) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem
f) Lovutvalg med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Siste nytt

Vi har spurt to av deltakerne på årets Ledersamling, Therese (Studentspretten) og Helge (TSI), om hva de synes om samlingen og hva de tar med seg tilbake til sin studentidrettshverdag. I tillegg deler de med oss hva de mener er det viktigste NSI skal jobbe med i neste strategiperiode.

September 2018 lyser Norges Studentidrettsforbund ut muligheten til å arrangere en større studentidrettsfestival som en markering av Den internasjonale studentidrettsdagen 20. september. Selv om dagen er 20. september, må ikke festivalen finne sted akkurat denne datoen.

Er du engasjert? Er du interessert i idrettspolitikk? Kunne du tenke deg å gjøre en forskjell på vegne av hele norsk studentidrett? Da vil NSIs valgkomité høre fra deg!

Torbjørn Houge, Karina Sævareid og Geir André Dalhus (bildet) ble under helgens Ledersamling tildelt Norges Studentidrettsforbunds sølvmerke for deres innsats og bidrag til studentidrettens fremgang. 

Det tok over 100 år med studentidrettshistorie før studentidretten tok Studentlekene til en bygd - saftbygdi, fotballlbygdi og nå også studentleikarbygdi Sogndal. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishCookies