Reisestøtte

Reisefordelingstilskudd beregnes på grunnlag av rene transportutgifter, dvs. reise mellom studiested og arrangementssted. Reisefordelingstilskudd gjelder kun reise i Norge. Utgiften må dokumenteres med original billetter/kvitteringer.Transportutgifter på studiested og arrangementssted (flybuss, flytog, t-bane, trikk og lignende) dekkes ikke.

Forbundsstyret har vedtatt følgende prinsipper for reisestøtteordningen som vil være grunnlaget for tildeling for reise:

  • Deltakere som reiser langt (har størst kostnad på reise) skal ha mest støtte.
  • NSI setter en årlig budsjettramme etter prinsipp om kr 55,- pr. deltaker til kassen.
  • Ordningen skal være lett å forstå og enkel å kommunisere ved bruk av den norske banks hele valører.
  • Søknadsfrist på 14 dager.
  • Dersom dokumentert billett er lavere enn den aktuelle støttesatsen vil støtten kun dekke faktisk billettpris.
  • CashPoints fra Norwegian eller Eurobonuspoeng fra SAS refunderes ikke. Det gis kun refusjon for faktisk kroneverdi betalt. Ved bruk av disse bonusordningene anbefaler vi at deltaker bruker CashPoints eller Eurobonuspoeng opp til støttesum (eks: Bergen-Trondheim-Bergen koster 1000kr. Bruk da kun 700 CashPoints, så vil dere få full refusjon på 300kr fra NSI). 

Søknad om reisefordelingstilskudd

Det er kun medlemmer i studentidrettslag tilknyttet NSI som kan søke om reisefordelingstilskudd i forbindelse med deltakelse i Studentmesterskap, studentcup og friluftslivstreff. Det er kun utøverne (ikke lagledere, oppmenn og lignende) som kan få refundert reiseutgifter. For å søke om reisefordelingstilskudd skal NSIs reiseutgiftsskjema brukes. 

Søknaden skal sendes samlet av idrettslaget. Søknaden skal fylles ut av ansvarlig person i klubben og sendes inn til NSI, per post, sammen med originale billetter senest 2 uker etter arrangementet for å bli behandlet. 
Søknader uten bilag blir ikke behandlet.

Behandlingstid: 6 uker

Reisefordeling ved avlysning av arrangement

Dersom arrangementet på grunn av for påmeldte lag/utøvere blir avlyst etter at påmeldingsfristen er gått ut, vil de påløpne reisekostnader bli dekket gjennom reisefordelingstilskudd, på samme måte som om arrangementet hadde blitt avholdt. Det dekkes kun kostnader for reiser som er bestilt før avlysningen er blitt gjort kjent og kun for reiser som ikke kan avbestilles.

Kontaktperson

Yngvild Larsen Schei

Idrettskonsulent
Tlf: +47 41901963
yngvild@studentidrett.no

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishCookies