Dommeravgift

Gjennom tilbakemelding fra våre klubber har det kommet tydelig frem at det er et økt behov for kvalifiserte dommere på våre mesterskap. For at arrangørene våre skal kunne stille med sertifiserte dommere har forbundsstyret vedtatt å innføre dommeravgifter ved utvalgte mesterskap. Dette er på lik linje med svært mange andre særforbund, og vil heve kvaliteten på den sportslige gjennomføringen av mesterskapet. 

Dommeravgiften faktureres klubb, og vi anbefaler at klubbleddet dekker dette for sine medlemmer. Det vil gjøre terskelen for deltakelse lavere og dermed legge til rette for økt aktivitet.

  • Avgift er per lag
  • Faktureres klubb
  • Basert på tidligere deltakelse og oppsett 

Informasjon om dommeravgifter for våren 2020 vil kommer medio januar 2020.

Følgende kriterier legges til grunn for vår 2020:

  • Avgiftene vil ha en øvre grense som kommuniseres ut januar 2020
  • Fakturering skjer i etterkant av deltakelse og dommeravgiftene vil ikke overstige faktisk kostnad. 

For høsten 2019 gjaldt dette:

Ved spørsmål ta kontakt med Magnus Nedregotten på magnus.nedregotten@nif.idrett.no

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler