Arrangementsstøtte

Ønsker ditt studentidrettslag å utvikle klubben gjennom et Student-NM, en Studentcup, et Friluftslivsarrangement eller slå alt sammen og arrangere Studentleker? Se her hvilken type arrangementsstøtte din klubb da kan motta. 
Når dere arrangerer ett eller flere arrangement i regi av NSI er det en hel del bestemmelser å sette seg inn i, men en av de viktigste sidene ved et arrangement er kanskje økonomien. Ved å være teknisk arrangør for NSI mottar dere arrangementsstøtte som ofte bidrar til å gi klubben et løft. 

Maks støtte per arrangement i regi av NSI er som følger: 

Student-NM: 25.000,-
Studentcup: 17.500,-
Friluftslivsarrangement: 15.000,-
Studentleker: 30.000,- + støtte til hvert enkelt arrangement som beskrevet over

Se  Mesterskapsbestemmelser NSI 2018-2020 for den fullstendige oversikten over rammene for arrangementene våre. 

Fullstendig oversikt over arrangementsstøtte er som følger: 

ØKO 3 Støtte
ØKO 3.1 Støtte til student-NM
ØKO 3.1.1 Grunnstøtte
TA tildeles grunnstøtte på kr 1.000,- for hvert studentidrettslag som deltar i mesterskapet. Maksimalt kr 15.000,-

ØKO 3.1.2 Ekstrastøtte
I tillegg kan TA søke om ekstra støtte på opptil kr 10.000,- til gjennomføring av den idrettslige delen av mesterskapet. Utgifter det kan søkes støtte til er:
- Leie av/adgang til idrettsanlegg
- Merking av løyper
- Dommere
- Leie/innkjøp av utstyr som kreves for å kunne gjennomføre mesterskapet eller vil heve kvaliteten på mesterskapet
- utgifter til sikkerhet (førstehjelpsutstyr, medisinsk personell, sikkerhetsutstyr, følgebåt/-bil, etc.)
- utgifter til informasjon og markedsføring
- tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne
Søknad om ekstrastøtte skal spesifiseres i søknaden om å arrangere student-NM. For å motta støtte må utgifter dokumenteres med kopi av original kvittering. Disse legges ved regnskapet som sendes NSI sammen med arrangørrapporten.
ØKO 3.1.3 Ikke støtteberettiget
Det gis ikke støtte til leie/innkjøp av draktsett, personlig utstyr, teknisk utstyr eller utstyr som brukes som premier.
Maksimalt støttebeløp pr. SM er kr 25.000,-
18
ØKO 3.2 Støtte til SC
ØKO 3.2.1 Grunnstøtte
TA tildeles en grunnstøtte på kr 500,- for hvert studentidrettslag som deltar i mesterskapet. Maksimalt kr 7.500,-

ØKO 3.2.2 Ekstrastøtte
I tillegg kan arrangør av SC søke om ekstra støtte på opptil kr 10.000,- til gjennomføring av den idrettslige delen av mesterskapet. Utgifter det kan søkes støtte til er:
- Leie av/adgang til idrettsanlegg
- Merking av løyper
- Dommere
- Leie/innkjøp av utstyr som kreves for å kunne gjennomføre mesterskapet eller vil heve kvaliteten på mesterskapet
- utgifter til sikkerhet (førstehjelpsutstyr, medisinsk personell, sikkerhetsutstyr, følgebåt/-bil, etc.)
- utgifter til informasjon og markedsføring
- tilrettelegging for funksjonshemmede
Søknad om ekstrastøtte skal spesifiseres i søknaden om å arrangere SC. For å få utbetalt støtten må utgiftene dokumenteres med kopi av original kvittering. Disse legges ved regnskapet som sendes NSI sammen med arrangørrapporten.

ØKO 3.2.3 Ikke støtteberettiget
Det gis ikke støtte til leie/innkjøp av draktsett, personlig utstyr, teknisk utstyr eller utstyr som brukes som premier.
Maksimalt støttebeløp per SC er kr 17.500,-

ØKO 3.3 Støtte til FA

ØKO 3.3.1 Grunnstøtte
Teknisk arrangør (TA) av Friluftslivsarrangement (FA) tildeles støtte på 250,- pr deltaker for inntil 10 deltakere fra hvert deltakende studentidrettslag.

ØKO 3.3.2 Ekstrastøtte
I tillegg kan TA søke om ekstra støtte på opptil kr 7.500,- til gjennomføring av aktivitetene i arrangementet.
Utgifter det kan søkes støtte til er:
- Leie av/adgang til anlegg
- Merking av løyper
- Leie/innkjøp av utstyr som kreves for å kunne gjennomføre eller vil heve kvaliteten på arrangementet. Eksempler på ting som dekkes er kart, telt, leie av tilhenger/buss. Eksempler på ting som ikke dekkes er personlig utstyr og premier.
- Utgifter til sikkerhet (førstehjelpsutstyr, medisinsk personell, sikkerhetsutstyr, følgebåt/-bil, etc.)
- Utgifter til informasjon og markedsføring
- Tilrettelegging for funksjonshemmede
- Kurs eller foredrag i forbindelse med arrangementet
19
Søknad om ekstrastøtte skal spesifiseres i søknaden om å arrangere FA. Det gis ikke støtte til leie/innkjøp av draktsett, personlig utstyr, teknisk utstyr eller utstyr som brukes som premier. For å få utbetalt støtten må utgiftene dokumenteres med kopi av original kvittering. Disse legges ved regnskapet som sendes NSI sammen med arrangørrapporten.
Maksimalt støttebeløp per FA er kr 15.000,-

ØKO 3.4 Støtte til SL

Det tildeles støtte for hvert gjennomførte SNM, SC og FA etter gjeldende bestemmelser for dette.
Det gis i tillegg en generell SL-støtte på kr 30.000,-

ØKO 3.5 Andre kostnader dekket av NSI
I tillegg til arrangementsstøtten dekker NSI følgende kostnader knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av arrangement:
ØKO 3.5.1 Kostnader knyttet til sentralt påmeldingssystem, forsikring, reisefordeling og akkrediteringskort med nøkkelbånd
ØKO 3.5.2 Reise, kost og losji for NSI-representanter
ØKO 3.5.3 Medaljer og pokaler for SNM, SC og beste klubb SL
ØKO 3.5.4 Ledermiddag under SL ØKO 3.5.5 Lokal transport til NSI
ØKO 3.6 Utbetaling av støtte
For utbetaling av arrangementsstøtte må TA sende skriftlig arrangementsrapport innen en satt frist etter arrangementets slutt.
Arrangementsstøtte utbetales etter at arrangementsrapporten er godkjent av Forbundsstyret, eller delegert myndighet.
Dersom rapport ikke er mottatt innen fristen vil retten til arrangementsstøtte bortfalle.
ØKO 3.6.1 Ved særskilte tilfeller kan FS vedta en reduksjon i arrangementsstøtten.
ØKO 3.6.2 Ved særskilte tilfeller kan deler av grunnstøtten utbetales i forkant av arrangementet, etter avtale med NSI.
ØKO 3.6.3 Utbetaling av støtte SNM, SC og FA
For utbetaling av arrangementsstøtte må TA sende skriftlig arrangementsrapport innen seks uker etter arrangementets slutt. Denne skal følge mal distribuert av NSI i forkant av arrangementet.
ØKO 3.6.4 Utbetaling av støtte SL
For utbetaling av arrangementsstøtte må TA sende en skriftlig arrangementsrapport innen 12 uker etter arrangementets slutt

Relaterte skjemaer og dokumenter 

Kontaktperson

Magnus Nedregotten

Idrettskonsulent
Tlf: +47 93 84 99 06
magnus@studentidrett.no

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler